Administratívna budova Púchov

2012
left

Administratívna budova spoločnosti Marco Morali s.r.o. a MAKR s.r.o. v Púchove za Cintorínom. Kompletná rekonštrukcia a prístavba bývalej kotolne. Hodnota zákazky 130.000,- €. Rok výstavby 2012