BMW Strecha Fasáda

2016
left

BMW, TN

Rekonštrukcia fasády a sanácia stien, hydroizolácia strechy s FATRAFOL 810 hr 1,5 mm. Výška investície  2016