DCA Športovcov

2018
left

BD Športovcov 569, DCA

Zateplenie fasády. Zateplenie stropov pivníc. Rekonštrukcia okapového chodníka. Nové závesné hliníkové balkóny. Náter plechovej strechy. Výška investície 110.000,- €
realizácia marec až máj 2018