...lebo ako jediný sa snažíme aplikovať nové technológie

Pre kotvenie kontaktných zatepľovacích systémov používame novú technológiu injektovaného kotvenia Spiral Anksys®. Tlak na znižovanie energetickej náročnosti budov a bytových domov, na ochranu životného prostredia, bude stále viac vyvolávať vyššie nároky na navrhovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS), ktoré sa zákonite prejavia aj v nárokoch na kotviace systémy a tieto budú musieť plniť i iné funkcie než doposiaľ.

Spiral Anksys® je progresívna technológia kotvenia izolačných materiálov, ktorá bola vyvinutá ako samonosný konštrukčný prvok, ktorý dokáže preniesť záťaž izolačného súvrstvia pri plošnej strate súdržnosti zatepľovacieho systému zo zatepľovanou stavebnou konštrukciou, ku ktorej môže dôjsť z akýchkoľvek dôvodov. V praxi to znamená, že toto kotvenie je niekoľko krát odolnejšie na ťah, ako bežne používané plastové tanierové kotvy a na strih, čiže unesie samotnú váhu celého zateplenia pri použití len 20% lepidla, ako najčastejšie dodnes používané plastové kotvy.
 

 

Katalóg na zobrazenie