Novomeského

2015
left

BD Novomeského 10, TN

Rekonštrukcia výťahu – prerobenie priestoru strojovne v pivnici na nové deviate nástupište nového výťahu od firmy VÝTAHY CZ. Rok realizácie november až december 2015