Práve finišujeme nový výťah od spoločnosti VÝTAHY Veľké Meziříči v BD na ul. Halašu 2660 s pridaním nového nástupišta do pivnice.

2022
left

Búranie pôvodnej strojovne a búranie novej priehlbne do klbka 60 cm a  vybetónovanie novej priehlbne.