Východná

2018
left

BD Východná 2336/11-13, TN

Zateplenie fasády. Zateplenie a hydroizolácia strechy. Rekonštrukcia lógií a výmena zábradlia. Rekonštrukcia okapového chodníka. Vymaľovanie stien schodísk spoločných priestorov. Výmena výťahov. Výška investície 400.000,- €
realizácia júl až február 2019