Zateplenie častí fasády a rekonštrukcia lógií hotela Kristína

2020
left

Zateplenie časti fasády  a rekonštrukcia lógií hotela Kristína v Dubnici nad Váhom august-september 2020.